30 Wrz 2015
25379 razy

Samorząd Uczniowski ZSP

W każdej placówce szkolnej funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Jego zadaniem jest w szczególności dbanie o prawa uczniów oraz organizowanie uroczystości i imprez dla swoich kolegów. W ZSP w Żydowie opiekunami SU są p. Stella Stefańska i p. Natalia Osińska.


Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.


Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.


Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest uczennica klasy III B gimnazjum - Adrianna Świerkowska, natomiast dla szkoły podstawowej tą odpowiedzialną funkcję pełni Michał Prech- uczeń klasy 6 b.


W skład SU wchodzą:


kl.4a- Wanessa Ciesielska 
kl.4b- Izabela Górniak
kl.5a- Kacper Wachowiak 
kl.5b- Maria Staszewska
kl.6a- Jakub Telega 
kl.6b- Weronika Łyskawa 

kl. 1A- Norbert Kierzek
kl. 1B- Dawid Tomczyk
kl. IIA- Piotr Kozłowski
kl. IIB- Dawid Łyskawa
kl. III A- Natalia Strużyńska
kl. IIIB -Jakub Kościański


Samorząd Uczniowski współpracuje również przy organizacji różnych szkolnych uroczystości. Przyczyniliśmy się m.in do zorganizowania : Dnia Chłopca, Dnia Nauczyciela, Apelu z okazji Odzyskania Niepodległości , WOŚP, Góra Grosza, szkolny kiermasz, dyskoteki i wielu innych. Każdy z Was( uczniów) ma prawo zgłosić swoją propozycję uroczystości , a My postaramy się to wcielić w życie.


Liczymy na Waszą współpracę!


opracowała: Stella StefańskaZespół Szkół Publicznych w Żydowie

Najpopularniejsze na stronie

Ostatnio dodane