Pilne!

 

Umiem pływać w ZSP Żydowo

18 Kwi 2017
1834 razy

 


Od 09 marca 2017r. 15 uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej bierze udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”. Realizatorem tego zadania na terenie województwa wielkopolskiego jest Zrzeszenie LZS Wielkopolska. Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.
Zajęcia nauki pływania, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów odbywają się w każdy czwartek na pływalni Cenos we Wrześni.

 

Zdjęcia z basenu

 

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane